Lage winstbelasting

Buitenlands inkomen lage winstbelasting

Vanaf 1-1-2020 is de vrijstelling van winstbelasting voor het buitenlandse resultaat vervangen door een nieuwe regeling: de reguliere winstbelasting is voor een winst tot NAF 500.000 15% en voor het meerdere 22%, maar als er veel buitenlandse kosten gemaakt worden die zorgen voor de omzet (reclamekosten, personeelskosten, reiskosten, etc.) dan kan dit tarief sterk verminderen.
Deze faciliteit is vooral geïntroduceerd voor internationaal opererende bedrijven. Voor bedrijven die hiervan gebruik maken, kan het belastingtarief flink dalen tot in sommige gevallen lager dan 5%.

Waarom de lage winstbelasting op Curaçao?

De faciliteit bood in oorsprong een alternatief aan bedrijven die gebruik maakten van de voor de offshore geldende overgangsregeling (tot 01.01.2020). De faciliteit is echter uitgebreider dan de offshore regeling en ook toegankelijk voor nieuw toetredende exportvennootschappen. Voor bedrijven op Curaçao die profiteren van deze faciliteit kan het belastingtarief wel dalen tot onder de 5%. Onderstaand voorbeeld laat dit zien.

Bij een winst van € 100.000 betaalt u in Nederland € 19.000 vennootschapsbelasting. Bij een winst groter dan € 200.000 betaalt u in Nederland 25,8% vennootschapsbelasting. De winstbelasting op Curaçao kan onder voorwaarden lager dan 5% zijn.

Voor wie is de regeling interessant?

De regeling is interessant voor bedrijven met onderstaande specificaties:

 • De meest voorname eis is dat het bedrijf zijn winst in het buitenland behaalt. Het buitenland moet worden gezien vanuit Curaçao. Alleen de buitenlandse winst is vrijgesteld; of
 • Het bedrijf (importeert en) exporteert goederen; of
 • Het bedrijf richt zich op internationale handel en diensten die met of ten behoeve van elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden uitgevoerd; of
 • Het bedrijf verricht hersteldiensten en/of onderhoudsdiensten op Curaçao, aan goederen van buiten Curaçao gevestigde ondernemingen; of
 • Het bedrijf richt zich op internationale opslagdiensten; of
 • Het bedrijf geniet voordelen uit kwalificerende immateriële activa (ontwikkeling op Curaçao, danwel in opdracht van een Curaçaose vennootschap én goedkeuring door Bureau Telecommunicatie en Post); of
 • Het bedrijf kan zowel lokale als buitenlandse aandeelhouders hebben.

Aanwezigheid (substance eis) op Curaçao

Het bedrijf moet over voldoende substance (aanwezigheid) op Curaçao beschikken. Toetsing geschiedt aan de hand van:

 • Vestigingsadres op Curaçao (kan via onze partner IQ-EQ geregeld worden);
 • Minimaal 50% van de statutaire en beslissingsbevoegde bestuursleden woont of is gevestigd op Curaçao, dit kan eventueel via onze partner IQ-EQ gerealiseerd worden;
 • Deze bestuursleden moeten beschikken over de benodigde professionele kennis om hun taken (besluitvorming over transacties, afhandeling van transacties) naar behoren uit te voeren;
 • Deskundigheid mag ook worden ingehuurd (b.v. boekhouding uitbesteden of managementdiensten);
 • Het bedrijf beschikt over een bij de aard en omvang van de activiteiten passend aantal gekwalificeerde werknemers;
 • De bestuursbesluiten worden op Curaçao genomen;
 • De belangrijkste bankrekeningen van het bedrijf zijn geopend bij banken op Curaçao;
 • De boekhouding wordt op Curaçao gevoerd (kan via onze partner WB Accountants | Belastingadviseurs geregeld worden);
 • Het bedrijf loopt een reëel risico met betrekking tot geldleningen of rechtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan de ontvangen en betaalde rente, royalty’s, huur en dergelijke;
 • Het bedrijf wordt niet ook in een ander land fiscaal als inwoner beschouwd;
 • Het bedrijf heeft een passend bedrag aan jaarlijks terugkerende lokale operationele kosten.

Voorbeeld businesscases

Voorbeelden van mogelijke bedrijfsactiviteiten die onder het lage tarief zouden kunnen vallen zijn:

Lage winstbelasting voor uw bedrijf?

De vestiging hoeft niet plaats te vinden op specifieke locaties op Curaçao, waardoor de vestigingskosten relatief laag kunnen zijn.
Wilt u met uw bedrijf ook profiteren van de lage winstbelasting? Wij adviseren u met kennis van zaken graag over alle aspecten hiervan. Neem vrijblijvend contact met ons op. SmitsvandenBroek Adviseurs | Accountants heeft via haar partner WB Accountants | Belastingadviseurs jarenlange ervaring in fiscaliteiten en accountancy op Curaçao. Onze adviseurs kennen alle aspecten van de fiscale mogelijkheden op Curaçao.

Lees verder > Voordelen van vestiging op Curaçao
Lees verder > Kostenstructuur

Contact formulier

  Contact info

  SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants
  Gouverneurlaan 5
  6002 EC Weert

  contact@belastingvoordeelcuracao.nl
  www.belastingvoordeelcuracao.nl