Business Case – (Internet) ondernemer aan het woord

Succesvol ondernemen op Curaçao met een lage winstbelasting over buitenlandse winst

Om de economische positie van Curaçao te versterken is er  per 1-1-2020 wederom een zeer gunstige belastingfaciliteit ingevoerd: buitenlands inkomen wordt niet als belastbare winst beschouwd. Bas Horsten, directeur van Trustmaatschappij IQ-EQ Curaçao, doet verslag van zijn gesprek met Erwin Simons, als belastingadviseur en partner verbonden aan SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants en internetondernemer Theo Jansen.

Theo, hoe ben je op het idee gekomen om op Curaçao je bedrijf op te zetten?

Op een IT-beurs in Utrecht sprak ik met Erwin Simons. Hij heeft jarenlang ervaring met ondernemers, die hun bedrijf hebben gevestigd op Curaçao. Naast het gunstige belastingklimaat heeft Curaçao een uitstekende internet-infrastructuur en spreekt men goed de Nederlandse taal. Allemaal goede ingrediënten om eens op Curaçao te gaan kijken. Via Erwin ben ik met Bas Horsten in contact gekomen en zo is het balletje gaan rollen.

Wat zijn nu de voordelen van de faciliteiten?

Het grote voordeel is dat ik met mijn Curaçaose onderneming geen belasting hoef te betalen over een deel van mijn winst. Omdat mijn onderneming veel kosten in het buitenland maakt is een groot deel van mijn winst niet belast op Curaçao. 

Het voordeel is dat een dergelijke onderneming snel opgezet kan worden met behulp van een Nederlands sprekende notaris. Het is overigens niet nodig dat de goederen of diensten waarin gehandeld wordt Curaçao aan doen. Alles kan per internet.

De wetgeving is in 2019 volledig goedgekeurd door Nederland, de OESO en de EU.
Deze mogelijkheid van zakendoen op Curaçao is derhalve goedgekeurd door de bovenstaande instanties en wordt geaccepteerd als een legale mogelijkheid om belasting te besparen.

Kun je een rekenvoorbeeld geven van het belastingvoordeel?

In onderstaand voorbeeld kun je zien hoe de regeling werkt bij een winst van € 350.000.

Een ondernemer die vanuit Nederland opereert, zal vanwege het vennootschapsbelastingtarief van 19% over de eerste
€ 200.000 winst en 25,8% over het meerdere een totale belasting verschuldigd zijn van € 76.700.

Voor een ondernemer die vanuit Curaçao opereert geldt de onderstaande voorbeeldberekening:

Omzet 1.000.000
Af: causale kosten (1)    600.000 binnenl. 84.000 / buitenl. 516.000 (2)
   400.000
Af: niet causale kosten (2)      50.000
Winst    350.000

Berekening binnenlandse winst:

84.000/600.000 x 350.000

 

49.000

Af: 50.000 x 84.000/600.000         7.000
      42.000

Belaste binnenlandse winst:
– tarief 15% = € 6.300
– effectief tarief 1,8% (6.300/350.000)

(1) Causale kosten zijn kosten die direct verband houden met het genereren van omzet (bijv. reclamekosten, reiskosten, salariskosten).

(2) Causale kosten moet je splitsen in binnenlandse (lokaal personeel) en buitenlandse causale kosten (buitenlands personeel, reiskosten, overige buitenlandse kosten).

(3) Niet causale kosten zijn kosten die geen direct verband met de omzet houden (bijv. administratiekosten, financieringskosten).

Conclusie: het zakendoen op Curaçao levert dus een aanzienlijk belastingvoordeel op van ca. € 70.400, dat alleen maar groter wordt naarmate de winst hoger wordt.

We maken graag een berekening op maat in uw specifieke casus.

Waar moet je rekening mee houden bij het opzetten van een bedrijf op Curaçao?

De vennootschap moet op Curaçao ‘substance’ hebben. Het bedrijf moet, anders gezegd, feitelijk handelen vanuit Curaçao. Om hieraan invulling te geven moet onder andere een lokale deskundige directeur benoemd worden (bijvoorbeeld via een trustkantoor), het bedrijf een lokaal adres krijgen en een bankrekening op Curaçao worden geopend. Hiervoor is het goed fiscaal advies in te winnen bij Erwin Simons, die bekend is met zowel de Nederlandse als de Curaçaose belastingwetgeving.

In het begin zijn er de benodigde opstartkosten. Deze zijn echter eenmalig en worden snel weer terugverdiend. Het trustkantoor vraagt daarnaast, voordat zij hun diensten gaan verlenen, allerlei compliance documenten op, zoals onder andere een bankreferentie en kopie ID.

Heb je nog een goede tip voor toekomstige ondernemers die zich op Curaçao willen gaan vestigen?

Voordat ik het bedrijf heb opgezet op Curaçao heb ik eerst een oriënterend gesprek gehad met WB Accountants | Belastingadviseurs en met IQ-EQ op Curaçao. Daarbij werd me duidelijk gemaakt hoe het oprichtingstraject verloopt en wat de mogelijkheden zijn. Ik heb er gelijk een week vakantie aan geplakt, want het is natuurlijk een heerlijk eiland!

Contact formulier

  Contact info

  SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants
  Gouverneurlaan 5
  6002 EC Weert

  contact@belastingvoordeelcuracao.nl
  www.belastingvoordeelcuracao.nl