Voordelen van (een) vestiging op Curaçao

Succesvol ondernemen met een vrijstelling van in het buitenland gerealiseerde winst op Curaçao

Om de economische positie van Curaçao te versterken en vooral exportdienstverlening te vergroten is er per 1-1-2020 wederom een zeer gunstige belastingfaciliteit ingevoerd: buitenlands inkomen wordt niet als belastbare winst beschouwd. Bas Horsten, directeur van Trustmaatschappij IQ-EQ Curaçao, doet verslag van zijn gesprek met Erwin Simons, als belastingadviseur en partner verbonden aan SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants en internetondernemer Theo Jansen.

Theo, hoe ben je op het idee gekomen om op Curaçao je bedrijf op te zetten?

Op een IT-beurs in Utrecht sprak ik met Erwin Simons. Hij heeft jarenlang ervaring met entrepreneurs, die hun bedrijf hebben gevestigd op Curaçao. Naast het gunstige belastingklimaat heeft Curaçao een uitstekende internet-infrastructuur en spreekt men goed de Nederlandse taal. Allemaal goede ingrediënten om eens op Curaçao te gaan kijken. Via Erwin ben ik met Bas Horsten in contact gekomen en zo is het balletje gaan rollen.

Wat zijn nu de voordelen van de faciliteiten?

38972984 - girl sitting at the computer and makes online shopping in a white room

Het grote voordeel is dat ik met mijn Curaçaose onderneming geen belasting hoef te betalen over de winst die ik in het buitenland behaal.  Verschillende activiteiten, zoals de export van goederen, online diensten en allerlei vormen van dienstverlening die op het buitenland zijn gericht, kunnen worden verricht onder deze vrijstelling.

Het voordeel van de vrijstelling is dat een dergelijke onderneming snel opgezet kan worden met behulp van een Nederlands sprekende notaris. Het is overigens niet nodig dat de goederen of diensten waarin gehandeld wordt Curaçao aan doen. Alles kan per internet.

De wetgeving is in 2019 volledig goedgekeurd door Nederland, de OESO en de EU.
Deze mogelijkheid van zakendoen op Curaçao is derhalve goedgekeurd door de bovenstaande instanties.

Kun je een rekenvoorbeeld geven van het belastingvoordeel?

bc-img

Indien je producten verkoopt of (ICT)diensten levert aan Europese of Amerikaanse afnemers en daarmee een jaarwinst behaalt van € 100.000 behoort deze winst niet tot de belastbare grondslag op Curaçao. Dezelfde ondernemer die vanuit Nederland opereert, zal vanwege het vennootschapsbelastingtarief van 16,5% een belasting verschuldigd zijn van € 16.500. Dit is dus een aanzienlijk belastingvoordeel, dat alleen maar groter wordt naarmate de winst hoger wordt (vanaf € 200.000 winst loopt de vennootschapsbelasting in Nederland zelfs op tot 25%).

 

Waar moet je rekening mee houden bij het opzetten van een bedrijf op Curaçao?

De vennootschap moet op Curaçao ‘substance’ hebben. Het bedrijf moet, anders gezegd, feitelijk handelen vanuit Curaçao. Om hieraan invulling te geven moet onder andere een lokale directeur benoemd worden (bijvoorbeeld via een trustkantoor), het bedrijf een lokaal adres krijgen en een bankrekening op Curaçao worden geopend. Hiervoor is het goed fiscaal advies in te winnen bij Erwin Simons, die bekend is met zowel de Nederlandse als de Curaçaose belastingwetgeving.

In het begin zijn er de benodigde opstartkosten. Deze zijn echter eenmalig en worden snel weer terugverdiend. Het trustkantoor vraagt daarnaast, voordat zij hun diensten gaan verlenen, allerlei compliance documenten op, zoals onder andere een bankreferentie en kopie ID.

Heb je nog een goede tip voor toekomstige ondernemers die zich op Curaçao willen gaan vestigen?

Voordat ik het bedrijf heb opgezet op Curaçao heb ik eerst een oriënterend gesprek gehad met WB Accountants | Belastingadviseurs en met IQ-EQ op Curaçao. Daarbij werd me duidelijk gemaakt hoe het oprichtingstraject verloopt en wat de mogelijkheden zijn. Ik heb er gelijk een week vakantie aan geplakt, want het is natuurlijk een heerlijk eiland!