Rekenvoorbeeld

DIRECT CONTACT MET EEN SPECIALIST? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

  Belastingvoordeel Curacao
  CONTACT INFO

  SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants
  Gouverneurlaan 5
  6002 EC Weert

  contact@belastingvoordeelcuracao.nl
  www.belastingvoordeelcuracao.nl

  Kun je een rekenvoorbeeld geven van het belastingvoordeel?

  In onderstaand voorbeeld kun je zien hoe de regeling werkt bij een winst van € 350.000.

  Een ondernemer die vanuit Nederland opereert, zal vanwege het vennootschapsbelastingtarief van 15% over de eerste
  € 395.000 winst en 25,8% over het meerdere een totale belasting verschuldigd zijn van € 52.500.

  Voor een ondernemer die vanuit Curaçao opereert geldt de onderstaande voorbeeldberekening:

   

  Omzet 1.000.000
  Af: causale kosten (1)    600.000 binnenl. 84.000 / buitenl. 516.000 (2)
     400.000
  Af: niet causale kosten (2)      50.000
  Winst    350.000

  Berekening binnenlandse winst:

  84.000/600.000 x 350.000

   

  49.000

  Af: 50.000 x 84.000/600.000         7.000
        42.000