F.A.Q.

Wat houdt de vrijstelling buitenlandse winst in?

Deze faciliteit is in 2020 ingevoerd en vervangt de eerdere Exportfaciliteit. Winsten ontstaan in het buitenland, bepaald aan de hand van buitenlandse causale (omzetgerelateerde) kosten, zijn vrijgesteld van winstbelasting.

Hoe regel ik mijn boekhouding op Curaçao?

Op Curaçao kunt u gebruik maken van betrouwbare accountantskantoren, zoals WB Accountants | Belastingadviseurs. Zij zorgen ervoor dat de administratie zodanig wordt ingericht dat kan worden aangetoond dat de voordelen behaald zijn uit het buitenland.

Zijn deze mogelijkheden legaal?

Deze fiscale faciliteit is tot stand gekomen in samenwerking met Nederland en goedgekeurd door de OESO en EU ter bevordering van de werkgelegenheid, het deviezenverkeer en de financiële sector in Curaçao. Volledig legaal dus!

Hoe kan de belasting zo laag zijn?

De faciliteit is ingevoerd om de economie van Curaçao te bevorderen, onder meer door het bevorderen van de deviezenstroom. Curaçao profiteert als land van de bedrijven die zich er vestigen, terwijl de bedrijven op hun beurt profiteren van het gunstige fiscale én meteorologische klimaat van Curaçao.

Zitten er haken en ogen aan de vestiging op Curaçao?

Nee, zolang een bedrijf aan de gestelde voorwaarden voldoet, zijn de regelingen zeer interessant. De voorwaarden leest u bij Lage winstbelasting.

Voor welke bedrijven is de lage winstbelasting interessant?

De lage winstbelasting kan uiteraard voor zeer veel bedrijven en bedrijfsactiviteiten interessant zijn. Voorwaarde is dat het bedrijf internationaal handelt (in goederen of diensten) en dat (een deel van) de omzetgerelateerde kosten buiten Curaçao worden gemaakt. Bedrijfsactiviteiten waaraan gedacht kan worden, zijn het exploiteren van webshopscallcenters of digitale klantenservicesscannen en digitaliseren van documenten en exporthandel.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de lage winstbelasting?

Diverse internationale handelsactiviteiten kunnen profiteren van het lage tarief. Neem voor bedrijfsspecifieke informatie contact op.

Moet ik daadwerkelijk op Curaçao verblijven?

Er moet wel sprake zijn van ‘substance’ op Curaçao. Dit kan door zelf een directie en personeel op het eiland aan te stellen, maar u kunt ook gebruik maken van directievoering door een trustkantoor en/of van lokaal personeel. Uiteraard kunt u ook privé emigreren naar Curaçao.

Zijn er nog meer voordelen van vestiging op Curaçao?

Behalve de grote fiscale voordelen, profiteert u op Curaçao ook van onder meer lagere kosten (personeelskosten, vestigingskosten etc.), van de tijdzone, van de diverse talen (Nederlands, Papiaments, Spaans, Engels) die op het eiland gesproken worden en van de goede ligging ten opzichte van Zuid-Amerika.

Zijn er nadelen aan vestiging op Curaçao?

Wij kunnen ze niet bedenken. Of u moet niet van de zon houden..…?