Covid

Covid heeft een enorme impact op Curaçao gehad. Na de uitbraak in begin 2020 leek er aanvankelijk niet veel directe lokale besmetting plaats te vinden, de mondiale golf ging immers vooral van Oost naar West via de grote landen. Toen die besmetting wel opdook zijn de grenzen direct voor 2 maanden dichtgegaan waardoor 30% van de economie met het toerisme in elkaar viel. Dit, bovenop de reeds tientallen procenten BBP verlies door de economische situatie in Venezuela van de afgelopen jaren, een land waarvan Curaçao voor 20-25% van haar BBP afhankelijk is, voor export via (koop)toerisme en petrochemische industrie.

Curaçao zal hier niet zelfstandig uit kunnen groeien en heeft inmiddels de toezegging van Nederland dat hier meerdere jaren mee in herstel zal investeren. Sinds de steunmaatregelen een jaar geleden ingevoerd warden, beginnen zich nadrukkelijk lichtpuntjes aan de horizon af te tekenen. Het vertrouwen van het lokale bedrijfsleven in de economie neemt toe, buitenlandse investeerders komen in grotere aantallen, de OG markt is enorm aangetrokken en lokaal is het besef door aan het dringen dat “quick fixes” niet meer werken, er is serieus werk aan de winkel!

 

Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling

Het Caribisch Orgaan voor Hervoming en Ontwikkeling (CoHo) is bij Rijkswet in het leven geroepen toen in augustus 2021 overeenstemming is bereikt door Nederland, Aruba, Curacao en St Maarten over te volgen procedures voor bestuurlijke hervormingen en nieuwe initiatieven voor duurzame ontwikkeling van de eilanden. Onder toezicht van het COHO is een uitvoeringsagenda vastgesteld in samenwerking met de lokale regeringen van de eilanden. Financieel toezicht zal uitgevoerd worden door het College Financieel Toezicht, waarin Rijks-, Eilands- en onafhankelijke vertegenwoordigers zitten.

Lokale ambities richten zich momenteel op een uitbreiding van de hotel sector met 2000-4000 kamers in de komende 5 jaar. Recente projecten zijn (dit is slechts een greep uit vele):

 

Daarnaast vinden grootschalige infrastructuur projecten plaats, worden bestemmingsplannen herzien voor natuur- en stadsbouw, modernisering centrale stadsdelen en bescherming van natuurgebieden.

 

De regio

Curacao is de C in de ABC eilanden. Aruba is sinds de jaren ’80 reeds intensief ontwikkeld voor met name de Amerikaanse markt en is daar zeer succesvol in geweest. Het BBP is daardoor sindsdien harder gegroeid en verdure uitbreiding is momenteel minder flexible en aanzienlijk duurder. Bonaire is gericht op hoog-kwalitatief toerisme, daardoor veel meer op niches en kleinschalige projecten geënt.

 

En wist u dat….

    1. Curacao ook een zeer ondernemersvriendelijk klimaat heeft? Met o/a winstbelasting beperkt tot lokale winst.

 

    1. Curacao de op een na grootste natuurlijke haven heeft van het Westelijk Halfrond? Na die van New Orleans.

 

  1. Willemstad al 25 jaar integraal op de wereld erfgoedlijst van de VN staat https://whc.unesco.org/en/list/819/

 

Onroerend goed